Rádio_FM - Neoficiálny archív vybraných relácií populárneho slovenského rádia

Rádio_FM je hudobné rádio s presahom do kultúrneho priestoru orientovaného na náročnejšieho, mlado zmýšľajúceho poslucháča.
Program rádia môžete nájsť na stránkach Slovenského rozhlasu.
Rádio _FM si môžete naladiť na jeho frekvenciách, alebo cez internet.


Tento archív je neoficiálny.
Dáta sú v pôvodnej podobe (tzn. bez úprav) tak ako boli vysielané cez internet v dobe vysielania.
Kontakt na správcu archívu: kontakt


Hlavným dôvodom prečo vznikol tento archív je skutočnosť, že relácie sú v oficiálnom archíve zaznamenané v nedostačujúcej kvalite o čom svedčí ich bitrate 64kbps.
Vysielanie je ale stream s dátovým tokom 128kbps, ktorý je v tejto podobe aj ukladaný do tohto neoficiálneho archívu.

Zoznam archivovaných relácií:

Experimental_FM (od 30.04.2013)
Headbanger_FM (od 09.09.2013)
Leporelo_FM (od 14.04.2013)
Nu Spirit_FM (od 14.04.2013)
Signall_FM (od 31.07.2011)

author: niekto@niekde.sk (Jaroslav Petráš)

date: Sun, 18 Aug 2013 17:51:21 +0000

link: CyberAsylum.eu/radiofm-archive